Tre klimatiltak for turfolk

Tekst: Julia Gundersen Foto: Julia Gundersen/shutterstock


Enkle og selvsagte men dog viktige klimatiltak for oss turfolk. Ikke alt passer for alle, men her gjelder det å bidra etter evne og forutsetninger. Her kommer tre av tiltakene jeg ønsker å fokusere på og bli enda flinkere til å benytte meg av i hverdagen i året som kommer.1. Alltid ha med en pose til eget søppel - og andres


Dessverre finner jeg bruskorker, snus og sjokoladepapir nesten uansett hvor jeg ferdes. I den næreste nærmark og på de fjerneste fjell. Vi som mennesker er eksperter på å etterlate spor. Spor som gjerne representerer kos for oss men har store konsekvenser for dyr og natur. Rester etter bål, rastepauser, og dobesøk hører ik