På tur med Primus Lite +


Tekst: Julia Gundersen

Foto: Julia Gundersen, Lasse